Dostępne normy

Lp.

Numer normy

Tytuł normy

1.

ANSI/ASME B16.5

Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Trough NPS 24
Metric/Inch Standard

2.      

MSS-SP79; MSS-SP83; MSS-SP95

Połączenia kołnierzowe

3.      

ASTM A335/A335M-11 Seamless ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service

4.      

PN-EN 1092-1:2010

Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników I osprzętu z oznaczeniem PN
Część 1: kołnierze stalowe

5.

PN-EN 10216-3:2004

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych

Warunki techniczne dostawy

Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

6.

PN-EN 10228-3:2000

Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych

7.

PN-EN 10246-7:2006

Badanie nie niszczące rur stalowych Część 7: Automatyczne badania ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych
( z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie

8.

PN-EN 10253-2:2010

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

9.

PN-EN 10253-4:2008

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej, ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

10.

PN-EN 12952-1:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 1: Postanowienia ogólne

11.

PN-EN 12952-2:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie

12.

PN-EN 12952-3:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

13.

PN-EN 12952-5:2005

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowej kotłów

14.

PN-EN 12952-6:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze Część 6: Badania podczas wytwarzania; sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

15.

PN-EN 13480-2:2005

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 2: Materiał

16.

PN-EN 13480-4:2005

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 4: Wykonanie i montaż

17.

PN-EN 13480-5:2005

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania

18.

PN-EN 13480-3:2012

Rurociągi przemysłowe metalowe Część 3: Projektowanie i obliczenia

19.

PN-EN 10222-2:2002

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

20.

PN-EN 10217-3:2004/A1:2006

Dotyczy PN-EN 10217-3:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

21.

PN-83/M-42308

Rurki syfonowe ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia

22.

PN-EN ISO 5817:2009

Spawanie Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów
(z wyjątkiem spawanych wiązką) Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

23.

PN-ISO 7005-1:2002

Kołnierze metalowe
Część 1: Kołnierze stalowe

24.

PN-EN 10204:2006

Wyroby metalowe Rodzaje dokumentów kontroli

25.

PN-EN 10216-2:2009

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy Część 2: Rury ze stali niestopowych w temperaturze podwyższonej

26.

PN-EN 10217-2:2004

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

27.

PN-EN 10217-5:2004

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

28.

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006

Dotyczy PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

29.

PN-EN 10222-5:2002

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

30.

ASME B16.9-2007

Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings

31.   

ASME MFC-14M-2003

Measurement of fluid flow using small bore precision orifice meters

32.   

KER-71/1.42

Połączenia spawane rurociągów

33.   

KER-81/2.15

Zwężki toczone

34.   

KER-80/2.05

Łuki gładkie

35.   

KER-80/2.16

Zwężki obciskane
(ciśnienie nominalne 2,5-10 MPa)

36.

KER-80/2.21

Trójniki skośne spawane α=45 °

(ciśnienie nominalne 0,6 ; 1 ; 1,6 ; 2,5 MPa)

37.

KER-80/2.23

Trójniki proste spawane α=90 °

(ciśnienie nominalne 0,6 ; 1 ; 1,6 ; 2,5 MPa)

38.

KER-80/2.40

Trójniki z wciąganą szyjką (ciśnienie nominalne 4 MPa)

39.

KER-80/2.41

Trójniki z wyciąganą szyjką (ciśnienie nominalne 6,4 MPa)

40.

KER-80/2.42

Trójniki z wyciąganą szyjką (ciśnienie nominalne 10 MPa)

41.

KER-80/2.43

Trójniki z wyciąganą szyjką (ciśnienie nominalne 16 MPa)

42.

KER-81/2.46

Trójniki kute w matrycy

43.

KER-81/2.47

Trójniki kute swobodnie

44.

KER-80/2.93

Połączenia kołnierzowo-śrubowe rurociągów pary i wody gorącej z kołnierzami płaskimi (ciśnienie nominalne 0,25 ;  0,5 ; 1 ; 1,6 MPa Temperatura 200 ? C )

45.

KER-80/2.97

Połączenia kołnierzowe

46.

KER-81/2.80

Króćce typu A

47.

KER-81/2.81

Króćce typu C

48.

KER-81/2.89

Lejki spustowe

49.

KER-81/6.11

Króćce termometryczne typu T1

50.

KER-81/6.12a

Króćce termometryczne typu T2

51.

KER-82/2.02

Łuki segmentowe

52.

KER-82/2.60

Dna płaskie

53.

KER-82/2.88

Elementy rurociągów wydmuchowych
54.

DIN 2605-1:1988

Kolana Hamburskie
 55.

DIN 2609:1991

Formstücke zum Einschweißen
56.

DIN EN ISO 9692-1:2004

Schweißen und verwande Prozesse- Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung- Teil 1: Lichtbogenhandschweißen, Schutzgasschweißen, Gasschweißen, WIG-Schweißen und Strahlschweißen von Stählen (ISO 9692-1:2003); Deutsche Fassung EN ISO 9692-1:2003